Izdelava strojev in naprav za industrijo in delavnice

S celovitimi projekti  v strojegradnji  in proizvodnji  strojev in opreme na ključ  naročnikom povečujemo učinkovitost proizvodnega procesa. V proizvodni proces uvajamo pakirne linije, elevatorje in drugo opremo. Z novi stroji in opremo ali s posodobitvami  obstoječih strojev in opreme naročnikom izboljšujemo in nadgrajujemo operacije, ki jih stroji opravljajo in posodabljamo proizvodnjo.  Naše rešitve v strojegradnji so namenjene:

 • izboljšanju produktivnosti proizvodnje,
 • izboljšanju pretočnosti proizvodnje in povezovanju procesov,
 • vpeljavi nove opreme in razvojnih dosežkov na področju proizvodnje,
 • optimizaciji delovnih procesov,
 • minimaliziranju ozkih grl in nepotrebnih operacij v proizvodnji,
 • avtomatizaciji montažnih procesov,
 • avtomatizaciji pakirnih procesov,
 • vzpostavitvi procesov vezanih na nove izdelke v proizvodnji,
 • zmanjšanju zastojev v obstoječih proizvodnjah,
 • zmanjšanju izmeta,
 • nižji porabi energije,
 • izboljšanju prostorske izrabe,
 • vpeljavi in zagonu nove opreme in strojev,
 • skrajšanju časov  proizvodnega cikla,
 • računalniško podprti proizvodnji.

Projekt strojegradnje začnemo z začetnim prepoznavanjem možnosti, vključno z zaznavanjem priložnosti za uvajanje opreme ali avtomatizacije v proizvodni proces. V projekt poleg svetovanja vključim skupno načrtovanje, sledi celovita tehnična izvedba, proizvodnja in montaža opreme ter končna vpeljava procesa. Montažo izvajamo za lastne izdelke ali za druge stroje in naprave.  Dolgoročno zagotavljamo redno vzdrževanje in servisne dejavnosti.